Warmtekrachtkoppeling

Binnen de context van de energierevolutie en de stijgende energieprijzen wint de decentrale stroomopwekking steeds meer aan belang. Warmtekrachtkoppeling (WKK) zal een belangrijke aanvulling zijn op de elektriciteitscentrales.

Het is de bedoeling om het aandeel van de elektriciteit die via WKK-installaties wordt opgewekt, tegen 2020 te doen stijgen van 16 naar 25 procent. Naast de micro-WKK-modules met Stirlingmotor komen hierdoor ook de brandstofcel-verwarmingstoestellen voor decentrale stroomopwekking steeds vaker op de voorgrond.

Buitengewoon hoge energie-effici├źntie: Warmtekrachtkoppeling

Bij de productie van elektriciteit ontstaat warmte, die in elektriciteitscentrales als restwarmte verloren gaat. Doordat WKK-installaties de restwarmte gebruikte voor verwarming en sanitair waterverwarming, halen ze een totaal rendement dat dubbel zo hoog is als bij gescheiden productie van elektriciteit en warmte.