Warmtepompen

Zoals iedereen ondertussen wel weet, zijn fossiele brandstoffen (stookolie en aardgas) niet onuitputtelijk. Sterker nog, ze worden zelfs schaars. De keuze voor alternatieve verwarmingssystemen, zoals warmtepompen, zonnesystemen, passieve woonhuizen et cetera, zit dan ook duidelijk in de lift. In de Scandinavische landen, maar ook in Oostenrijk en Zwitserland worden warmtepompen al veelvuldig toegepast. Mensen kiezen voor een warmtepomp, omdat die energiezuinig is en een lage CO2-uitstoot geeft.

Een warmtepomp haalt de warmte uit de omgeving: uit de lucht, het water of de bodem. En reken maar, er is voldoende warmte in de natuur, zelfs om een grote woning te verwarmen. Verwarmen met een warmtepomp is zeer goedkoop omdat ze 3/4 van de nodige warmte gratis uit aarde, water of lucht haalt. Bovendien biedt het systeem een zeer hoog rendement, waardoor de investering zeker wordt terugverdiend.