Weke energiebron?

Om duurzaam te kunnen investeren in verwarmingssystemen is toepassing van het volledige beschikbare technologische spectrum nodig. Wat de aangewezen keuze is, hangt van de specifieke situatie af: het benodigde vermogen, de beschikbare energiedrager en ten slotte ook de specifieke eisen van de gebruiker van de installatie.

Oliecondensatietechniek

 • U hebt een stookolietank of een geschikte opslagplaats.
 • U verwarmde reeds met stookolie.
 • U wilt een ketel met een goede verhouding tussen prijs en prestaties.
 • U weet dat er nog genoeg stookolie is voor de komende 40 jaar.
 • U weet dat oliecondensatieketels dankzij biobrandstoffen zekerheid bieden voor de toekomst.
Meer Info

Gascondensatietechniek

 • U hebt een huis zonder kelder.
 • U hebt al een gasaansluiting.
 • U wilt een ketel met een goede verhouding tussen prijs en prestaties.
 • U weet dat de gasvoorraden groot genoeg zijn om de volgende 70 jaar door te komen.
 • U weet dat gascondensatieketels dankzij biogas een toekomst hebben.
Meer Info

Hout / pellets

 • U beschikt over een opslagruimte.
 • U hebt plaats voor een buffervat van maximaal 1000 liter.
 • U wilt onafhankelijk zijn van olie of gas. U bent bereid hiervoor iets meer te investeren.
Meer Info

Warmtepomp

 • U hebt vloerverwarming of groot gedimensioneerde verwarmingsvlakken.
 • Uw huis is goed geïsoleerd.
 • U kunt op uw perceel een boring doen of u een ijsreservoir ingraven of u hebt plaats voor een luchtwarmtepomp.
 • U hebt plaats voor een buffervat van maximaal 1000 liter.
 • U wilt onafhankelijk zijn van olie of gas. U bent bereid hiervoor iets meer te investeren.
 • U wilt in de zomer gebruik kunnen maken van 'natural cooling'.
Meer Info

Zonne-energie

 • U wilt de gratis energie van de zon gebruiken voor sanitair waterverwarming en verwarmingsondersteuning.
 • U woont in een eengezinswoning of een rijhuis met een onbeschaduwd dakvlak dat naar het zuiden, het westen of het oosten georiënteerd is.
Meer Info

Warmtekrachtkoppeling

 • Verwarmt u met gas of hebt u een gasaansluiting?
 • Wilt u het rendement van uw verwarming optimaliseren en uw elektriciteitsrekening met ca. 50 % verminderen.
Meer Info