Wanneer zonnepanelen vervangen of uitbereiden

Het rendement van zonnepanelen op je dak neemt af met de jaren. Daarbij hebben nieuwe producten een veel hogere opbrengst.

Wanneer zonnepanelen vervangen of uitbereiden
June 10, 2024

Wanneer zonnepanelen vervangen of uitbreiden?

Het rendement van zonnepanelen op je dak neemt af met de jaren. Daarbij hebben nieuwe producten een veel hogere opbrengst. Het is zinvol je installatie uit te breiden wanneer je verbouwt of investeert in een thuisbatterij, een warmtepomp of een elektrische wagen.

Dalende opbrengsten

Volgens Fluvius bedraagt het rendementsverlies van je zonnepanelen jaarlijks ongeveer  0,5%, al zijn afnames tot 2% geen uitzondering. Op basis van een jaarlijks verlies van  0,5% per jaar zou je installatie na 25 jaar 12% minder stroom opwekken.

Repaneling

Repaneling is het vervangen van oudere of beschadigde zonnepanelen. Oudere zonnepanelen hebben een vermogen tussen 200 en 300 Wattpiek (Wp). In 2024 is dat standaard 400 tot 450 Wp, dankzij nieuwe technologiën zoals PERC en ToPCon, ook omdat de oppervlakte van zonnepanelen de afgelopen jaren toegenomen is. Door repaneling kan je bijgevolg een hoger totaalvermogen bekomen. Hiermee kom je mogelijk ook ten minste gedeeltelijk tegemoet aan stijgende vraag naar elektriciteit in je woning.

De volgende zaken zijn in overweging te nemen bij het geheel of gedeeltelijk vervangen van zonnepanelen:

  • Wegens het feit dat de afmetingen van zonnepanelen zijn geëvolueerd is repaneling meer dan het 1 op 1 vervangen van modules. Een nieuw legplan is nodig, waarbij ook de profielen waarom de panelen bevestigd zijn aangepast moeten worden.
  • Ook de manier waarom panelen gegroepeerd zijn in één of meerdere elektrische strings is te herzien, in hoofdzaak wegens mogelijke stroom- en spannings-beperkingen aan de omvormer. De levensduur van een omvormer bedraagt ongeveer 15 jaar. Mogelijk is dit een goed moment om ook de omvormer van de installatie te vervangen.
  • Het samenbrengen van oude en nieuwe panelen op 1 elektrische string is af te raden, omdat de mindere panelen de prestaties van alle panelen van de string nadelig beïnvloeden. Wanneer je een systeem met micro-omvormers hebt hoef je hier echter geen rekening mee te houden.

Installaties van zonnepanelen in Vlaanderen hadden van 2006 tot 2021 recht op groenestroomcertificaten met uiteenlopende looptijden en voorwaarden. In het Brussels gewest bestaat deze ondersteuningsmaatregel nog. In Wallonië bestaan ze sinds 2015, enkel voor installaties groter van 10 kW. Hier vind je links naar de overeenkomstige pagina's van de regionale overheden.

Mits aangifte van de aanpassing is het toegelaten om zonnepanelen waarvoor groenestroomcertificaten gelden te vervangen door nieuwere, voor zover het totaalvermogen in Wp de originele capaciteit niet overschrijdt.

Stijgende stroomvraag

Nieuwe toestellen in huis kunnen grote verbruikers zijn. Het gaat hierbij met name over:

  • een warmtepomp of een airconditioner (3000 kWh/jaar),
  • warmwaterboilers en bijverwarming op elektriciteit (2500 kWh/jaar),
  • een elektrische auto (3000 kWh/jaar voor 15.000 km).

Het jaarlijks gemiddeld energieverbruik van een eensgezinswoning in België bedraag 3500 kWk/jaar bedraag   Op dat moment is het mogelijk dat het stroomverbuik in je woning met 100% tot 250% stijgt. Het plaatsen van meer zonnepanelen is dan een voor de hand liggende keuze. Tegelijkertijd betaal je duizenden euro's minder aan gas of mazout en/of brandstof voor je wagen.

In 2025 verdwijnt de terugdraaiende teller in Vlaanderen door het invoeren van de digitale energiemeter. Dan zal het niet meer mogelijk zijn om het overschot aan zonnestroom van de zomer   te verrekenen met het verbruik van het hele jaar.   Extra zonnepanelen kunnen dan tenminste in het tussenseizoen dit verlies compenseren.

Repaneling is een manier om tenminste gedeeltelijk tegemoet te komen aan de toegenomen vraag naar elektriciteit in woningen. Daarnaast is het mogelijk om extra zonnepanelen te laten leggen op andere delen van je dak, voor zover deze nog steeds gunstig geörienteerd en niet lijden onder schaduw van andere dakdelen, schouwen of bomen. Naast verbouwingen kunnen ook de aanbouw van onder meer een carport, een tuinhuis of een poolhouse nieuwe ruimtes bieden voor extra zonnepanelen.  

Recycleren van zonnepanelen

Een merendeel van een zonnepaneel kan gerecycleerd worden: wel 93,5% volgens  PV CYCLE Belgium, het beheersorganisme opgericht door de industrie en in het kader van de Milieubeleidsovereenkomst Zonnepanelen mat als doel het organiseren en het vervullen van de verplichtingen betreffende de terugname van fotovoltaïsche zonnepanelen.

PV Cycle Belgium recyclage van zonnepanelen

Door een Europese richtlijn die sinds 1 juli 2016 van kracht is, zijn de  inzamelingen  van gebruikte zonnepanelen  gratis. Om dit te financieren is er sinds 1 juli 2017 een recyclagebijdrage van  2 euro (excl. BTW) per zonnepaneel te betalen voor wie in Vlaanderen woont. In Brussel geldt hetzelfde sinds 1 juli 2020 en het Waalse Gewest volgt dit sinds 1 januari 2022.

Bron:
Viessman